فرم ارسال رزومه استاد

  • توانمندی شما در تدریس چه زبان هایی می باشد؟
    گزینه مورد نظرتان را با توجه به سابقه تان انتخاب نمایید.
  • درصورت داشتن سابقه تدریس توضیحات را پر نمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    در صورت داشتن رزومه ، آن را برای ما آپلود کنید.